Model abonamentowy

Model abonamentowy

W odpowiedzi na oczekiwania naszych obecnych i potencjalnych Klientów, z początkiem grudnia 2015 wprowadzona została do naszej oferty możliwość zakupu systemu iDocument w modelu abonamentowym. Dzięki temu, bez ponoszenia dużych kosztów początkowych, można rozpocząć korzystanie z naszego systemu. Ważną cechą modelu abonamentowego jest brak długoterminowych zobowiązań. Oznacza to, że można zrezygnować z dzierżawy w każdej chwili. Wystarczy, że nie zostanie wniesiona opłata za kolejny okres rozliczeniowy, a umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu.