iDocument 3.0

iDocument 3.0

Z radością informujemy o zakończeniu prac nad no­wym wy­da­niem systemu iDocument. Wersja 3.0 wpro­wa­dza sze­reg istotnych zmian i ulepszeń, przy­go­to­wa­nych przy ścisłej współpracy z użytkownikami systemu, w tym:

 

  • gruntownie przebudowany i unowocześniony interfejs programu
  • wsparcie dla nowych wersji pakietu Microsoft Office
  • obsługa modelu abonamentowego
  • dodanie panelu podglądu wybranych formatów plików z poziomu okna głównego
  • rejestrowanie aktywności użytkowników związanych z dodawaniem, edycją i usuwaniem dokumentów
  • wysyłanie powiadomień systemowych za pomocy poczty elektronicznej
  • dodanie języka skryptowego
  • poprawienie funkcjonalności Monitora Zadań
  • dodanie obsługi ról