Wdrożenie systemu

Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i wiedzą, a tym samym pójście w ślady coraz większej grupy firm inwestujących w nowoczesne rozwiązania informatyczne, to już nie tylko podążanie za modą, ale realna potrzeba wynikająca ze zmieniających się warunków prowadzenia działalności, rosnącej konkurencji, wzrastających kosztów pracy i konieczności ciągłego dostosowywania oferty do oczekiwań rynku. Bardzo często brak uporządkowania i standaryzacji kluczowych procesów odbywających się w firmie, brak optymalizacji wykorzystania zasobów, czy utrudniony dostęp do wiedzy i informacji staje się barierą rozwoju, ograniczając tym samym możliwość zwiększenia skali działalności.

Program charakteryzuje się dużą elastycznością i uniwersalnym zakresem możliwości, a wielość oferowanych opcji umożliwia pracę w najrozmaitszych konfiguracjach. Zanim przystąpisz do konfiguracji programu i przygotowania go do pracy, zastanów się w jaki sposób będziesz wykorzystywać program i jakie cele chcesz osiągnąć z jego pomocą. Nasi konsultanci są zawsze gotowi by Cię w tym wesprzeć.

Wdrożenie oprogramowania do zarządzania dokumentami i procesami jest dla każdej firmy niemałym wyzwaniem, wymagającym odpowiedniego przygotowania, a także przeanalizowania szeregu czynników mogących warunkować sukces takiej operacji. Decyzja o wdrożeniu oprogramowania, które w zamierzeniu ma znacząco usprawnić pracę, obniżyć koszty, poprawić obsługę klienta i ustandaryzować kluczowe procesy w firmie, musi być podjęta odpowiedzialnie i w oparciu o rzetelną wiedzę i analizę potrzeb.

Aby ułatwić naszym Klientom to zadanie, oferujemy bezpłatne prezentacje naszego systemu, a także możliwość skorzystania z wersji demonstracyjnej, pozwalającej na dokładne zapoznanie się z jego działaniem w rzeczywistych warunkach. Proponujemy ponadto konsultacje z naszymi specjalistami na temat funkcjonalności systemu, jego przydatności w Twojej firmie oraz ewentualnego dostosowania go do specyficznych potrzeb czy zaproponowania rozwiązań alternatywnych lub uzupełniających w stosunku do tego, czym już Twoja firma dysponuje. Jesteśmy gotowi by zapewnić niezbędne wsparcie merytoryczne na każdym etapie tego procesu.

W ramach wdrożenia oferujemy szkolenie personelu w zakresie korzystania z programu, pełną pomoc techniczną w każdym momencie jego użytkowania (opłaty uzależnione są od wybranego modelu zakupu), a także dostarczanie poprawek i aktualizacji oprogramowania. Dzięki temu dajemy Ci pewność, że nowo wdrożony system zawsze pozostanie sprawny i aktualny, a wszelkie problemy i wątpliwości zostaną skutecznie wyjaśnione. Nasz dział pomocy technicznej pozostaje zawsze do Twojej dyspozycji.

image

Nowa jakość w zarządzaniu dokumentami

System iDocument to nowoczesne, łatwe we wdrożeniu i późniejszym użytkowaniu, oprogramowanie, którego podstawowym zadaniem jest przechowywanie oraz współdzielenie z innymi użytkownikami dowolnych dokumentów i plików wraz z możliwością precyzyjnej ich kategoryzacji, ułatwiającej późniejsze wyszukiwanie…

CZYTAJ DALEJ

Kluczowe korzyści dla Twojej firmy

System iDocument charakteryzuje się dużą elastycznością i uniwersalnym zakresem możliwości, a wie­lość ofe­ro­wa­nych opcji umożliwia pracę w najrozmaitszych konfiguracjach. Zapoznaj się z funkcjami, które mogą w znaczący sposób poprawić jakość Twojej codziennej pracy.

CZYTAJ DALEJ