Kluczowe korzyści

System iDocument charakteryzuje się dużą elastycznością i uniwersalnym zakresem możliwości, a wie­lość ofe­ro­wa­nych opcji umożliwia pracę w najrozmaitszych konfiguracjach. Poniżej prezentujemy najważniejsze korzyści dla Twojej firmy wynikające z wdrożenia systemu.

Główne korzyści

możliwość gromadzenia dowolnych danych i dokumentów w jednym miejscu

przyspieszenie prac nad przygotowywaniem dokumentów

ujednolicenie i ustandaryzowanie wyglądu dokumentów dzięki zastosowaniu szablonów

łatwość wyszukiwania dokumentów w przypadku audytów i kontroli

automatyczne przypominanie o zbliżających się terminach np. wygaśnięcia umów

możliwość przechowywania w systemie informacji o kontrahentach

implementacja polityki bezpieczeństwa dostępu do danych – wiele poziomów uprawnień, możliwość śledzenia zmian

standaryzacja procesów i przepływu zadań

możliwość włączenia kontrahentów lub zewnętrznych użytkowników w proces akceptacyjny, za pomocą panelu webowego

możliwość bieżącej kontroli aktualnego statusu postępowania

usprawnienie komunikacji wewnętrznej

wprowadzenie i wymiana najlepszych praktyk działania w ramach całej organizacji

redukcja kosztów

Efektywność pracy

lepsza organizacja czasu pracy

przyspieszenie prac nad przygotowaniem umów i innych dokumentów

łatwość wyszukiwania dokumentów

automatyczne powiadomienia o ważnych terminach, np. wygaśnięciu umowy

prosty i intuicyjny interfejs użytkownika

Organizacja

ograniczenie nakładów na przetwarzanie dokumentów i danych biznesowych

automatyczna archiwizacja

efektywna praca grupowa

usprawnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu

standaryzacja wyglądu dokumentów dzięki zastosowaniu szablonów

Controling

możliwosć łatwego śledzenia całego procesu przygotowywania i zatwierdzania dokumentu

przechowywanie dokumentów w jednym, centralnym repozytorium

kontrolowanie przez system poprawności wykonywania wielu operacji

implementacja polityki bezpieczeństwa

eksport danych do innych systemów

image

Nowa jakość w zarządzaniu dokumentami

System iDocument to nowoczesne, łatwe we wdrożeniu i późniejszym użytkowaniu, oprogramowanie, którego podstawowym zadaniem jest przechowywanie oraz współdzielenie z innymi użytkownikami dowolnych dokumentów i plików wraz z możliwością precyzyjnej ich kategoryzacji, ułatwiającej późniejsze wyszukiwanie…

CZYTAJ DALEJ

Usprawnij pracę swojej firmy

Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i wiedzą, a tym samym pójście w ślady coraz większej grupy firm inwestujących w nowoczesne rozwiązania informatyczne, to już nie tylko podążanie za modą, ale realna potrzeba wynikająca ze zmieniających się warunków prowadzenia działalności, rosnącej konkurencji, wzrastających kosztów pracy i konieczności ciągłego dostosowywania oferty do oczekiwań rynku.

CZYTAJ DALEJ