Opis systemu

System iDocument to nowoczesne oprogramowanie klasy BPM, wykorzystujące autorską technologię DistributedLogic, którego podstawowym zadaniem jest obsługa dowolnych procesów biznesowych i postępowań akceptacyjnych, a także przechowywanie i współdzielenie z innymi użytkownikami dokumentów, plików i zbiorów informacji wraz z możliwością precyzyjnej kategoryzacji, ułatwiającej późniejsze wyszukiwanie i raportowanie.

 

System jest zrealizowany jako rozwiązanie hybrydowe i składa się z aplikacji pracującej w systemie Windows oraz modułu webowego, który umożliwia wydzielenie części procesu do użytkowników spoza firmy, a także inicjowanie nowych postępowań przez użytkowników zewnętrznych np. reklamacje, zapytania ofertowe, rejestracja potencjalnych klientów, mobilne likwidacje szkód przez pracowników terenowych itp.

 

System jest w pełni dostosowany do wymogów RODO, a także zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych informacji.

Program umożliwia rozbudowaną kategoryzację dokumentów, a także elastyczne definiowanie uprawnień związanych z dostępem do plików, ich edycją czy usuwaniem. Dzięki wielu warstwom uprawnień (na poziomie użytkownika, na poziomie typu dokumentu i na poziomie konkretnego dokumentu), możliwości kształtowania polityki bezpieczeństwa w zakresie dostępu do zbiorów dokumentów i ich modyfikowania, są praktycznie nieograniczone, umożliwiając tym samym dostosowanie ich do realnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa – zarówno dużych korporacji, jak i firm z sektora MŚP.

Kluczową funkcjonalnością systemu jest tworzenie tzw. ścieżek akceptacyjnych. Stosowanie tej funkcjonalności w pracy nad przygotowywaniem złożonych dokumentów (np. umów lub ofert), wymagających współpracy wielu osób przy ich tworzeniu lub opiniowaniu, przy jednoczesnym wykorzystaniu predefiniowanych szablonów dokumentów, stwarza możliwość ustandaryzowania i usprawnienia procesów z tym związanych.

Najważniejsze zadania realizowane przez system:

obsługa złożonych procesów biznesowych i prostych postępowań akceptacyjnych

komunikacja wewnętrzna pomiędzy pracownikami zaangażowanymi w dany projekt

przechowywanie, wyszukiwanie i edycja dokumentów wraz z możliwością precyzyjnej kategoryzacji

generowanie gotowych dokumentów na podstawie szablonów przygotowanych za pomocą Microsoft Word

możliwość wdrożenia procesu skanowania i rozpoznawania dokumentów lub faktur (OCR/ICR)

Oprogramowanie iDocument wymaga do pracy systemu Windows w wersji 7/8/10. W przypadku korzystania z hostingu w chmurze, a także wtedy gdy chcesz używać powiadomień wysyłanych za pomocą poczty e-mail lub SMS, wymagany jest dostęp do internetu, o prędkości pobierania danych 4 Mb/s lub wyższej. Architektura systemu oparta jest o nowoczesną bazę danych Microsoft SQL Server, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz gwarantuje wydajność i niemal nieograniczoną skalowalność. Nasi klienci mogą skorzystać z modelu abonamentowego SaaS, gdzie system utrzymywany jest na naszych serwerach lub skorzystać z modelu on-premise. W tym drugim przypadku bazę danych można zainstalować na komputerze wykorzystywanym do pracy z programem iDocument, na serwerze pracującym w sieci lokalnej lub skorzystać z opcji hostingu, w przypadku którego baza utrzymywana i zarządzana jest przez zewnętrzną firmę hostingową.

Kluczowe korzyści dla Twojej firmy

System iDocument charakteryzuje się dużą elastycznością i uniwersalnym zakresem możliwości, a wie­lość ofe­ro­wa­nych opcji umożliwia pracę w najrozmaitszych konfiguracjach. Zapoznaj się z funkcjami, które mogą w znaczący sposób poprawić jakość Twojej codziennej pracy.

CZYTAJ DALEJ

Usprawnij pracę swojej firmy

Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i wiedzą, a tym samym pójście w ślady coraz większej grupy firm inwestujących w nowoczesne rozwiązania informatyczne, to już nie tylko podążanie za modą, ale realna potrzeba wynikająca ze zmieniających się warunków prowadzenia działalności, rosnącej konkurencji, wzrastających kosztów pracy i konieczności ciągłego dostosowywania oferty do oczekiwań rynku.

CZYTAJ DALEJ